Kategorier
Uppsnappat

2 500 journalistkonton granskade

Så är den typiska journalisten på Twitter

Forskaren Ulrika Hedman på JMG har studerat över 2 500 Twitterkonton tillhörande journalister. Med hjälp av sin data har hon sammanställt den typiska journalisten, som till och med har fått ett eget Twitterkonto.

Twitter-birdEnligt beskrivningen handlar det om en public servicejournalist. Kontot skickar ut tweets om Ulrika Hedmans forskning.

Enligt datan är medianvärden för Twitterjournalisterna att de följer 428 konton, har 434 följare och har gjort 1 488 uppdateringar. Läs mer på Ulrikas blogg här.

Hennes forskning visar också att 13 procent av journalisterna twittrar ”med förbehåll”, det vill säga med en disclaimer i beskrivningstexten som svär arbetsgivaren fri från de privata tweetsen. Frågan är om det räcker eller fyller någon funktion? Ulrika har bloggat intressant om det här.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.