Kategorier
Uppsnappat

Tidningarna ägnar sig åt läsjakt

Mediemänniskan kan avslöja hur tidningar försöker få prenumeranter och lösnummerköpare att läsa artiklar inne i tidningen.

Varning! Denna artikel kan innehålla spår av svårbegriplig referenshumor. Eventuella likheter med andra pågående mediedebatter är en ren tillfällighet.

Hos läsarna har det länge funnits en ogreppbar känsla av att skickliga tidningsmakare med avsikt vill att texterna ska läsas. På ett raffinerat sätt, och med metoder som den oinsatte kanske inte lägger märke till, dras tidningsbläddraren ner i brödtexterna.

Man kanske skulle kunna vänta sig att kvällstidningarna hemfaller åt knep som rubriksättning, krokar och nedryckare – men nu har det spritt sig även till kvalitetsmedier som DN och Svenska Dagbladet!

En tidningsbläddrare berättar hur hon djupt ner i en spalt insåg att hon aldrig skulle ha läst artikeln om det inte vore för rubriken, som utformats så läsvänlig som möjligt.

På redaktionerna har de rubriksatta artiklarna redan fått ett namn: så kallade ”läsisar”. Vissa tidningar har till och med tryckt upp speciella tidningar för läsning, så kallade läsbilagor, där samtliga artiklar får en lockande rubrik.

Riskerna med den nya läsjournalistiken är förstås överhängande. Det kan bli så att det blir viktigare för journalister att deras texter läses än att bara skicka ut sina artiklar i tomma intet.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.