Kategorier
Uppsnappat

Public service-utredningen på 3 min

Hängde du med? Här följer en snabb sammanfattning.

PDF: Public service-kommitténs betänkande i lätläst version

Public service-kommitténs webbplats: sou.gov.se/publicservice

Ska få finnas på nätet

Kommittén föreslår inga stora förändringar för det innehåll som public service-bolagen har på andra plattformar än i etern:

”Vi tycker också att public service-företagen ska få använda pengarna till exempel till extramaterial, som texter och bilder som är kopplade till programmen och ibland hela program som bara kommer att ges på andra sätt än i marknätet.”

Tydligare uppdrag till GRN

Ett av förslagen är att uppdraget till granskningsnämnden ska bli tydligare:

”Uppdraget för granskningsnämnden för radio och tv att granska om programföretagen uppfyller uppdraget i allmän-hetens tjänst förtydligas enligt följande. Granskningsnämnden för radio och tv ska årligen i efterhand, utifrån redovisningar från SVT, SR och UR, bedöma om bolagen har uppfyllt sina uppdrag i enlighet med radio- och tv-lagen (2010:696) samt de villkor som anges i sändningstillstånd och anslagsvillkor.”

Ansvar för innehåll på minoritetsspråk

Sveriges Radios och SVT:s program på de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli och romani chib, och teckenspråk, ska bli fler för varje år under tillståndsperioden. UR ska också göra fler sådana program under tillståndsperioden, enligt förslagen.

Kommittén föreslår också att alla tre bolagen ska sända program på jiddisch och andra minoritetsspråk.

I dag delar public service-företagen ibland på ansvaret för innehåll på minoritetsspråk. Det vill kommittén sätta stopp för.

Skatt istället för avgift

En av de mest uppmärksammade frågorna i kommitténs förslag är att byta ut radio- och tv-avgiften mot en skatt. Såhär står det i betänkandet:

”Vårt förslag är mer rättvist än som det är idag eftersom alla människor i Sverige måste betala och ingen kan fuska.

Personer med låga inkomster eller inga inkomster alls betalar en lägre eller ingen avgift.

Ensamhushåll och ensamstående föräldrar med barn får för det mesta betala mindre än hushåll med två eller flera vuxna. När Skatteverket sköter betalningarna minskar kostnaderna för det arbetet med ungefär 125 miljoner kronor.”

Vad menas med försöksverksamhet?

Tidigare infördes regler om så kallad förhandsprövning, där public service-bolagen måste fråga om lov för att genomföra nya satsningar.

”När ett public service-företag vill prova något nytt, en försöksverksamhet, behövs inte någon förhandsprövning. Vi vill att det ska bli tydligare regler för vad som menas med försöksverksamhet.”

Kontroll i halvtid

Sveriges Radio, SVT och UR måste tydligare redovisa hur pengarna använts och hur uppdraget från staten tolkats och utförts, enligt kommittén:

”Efter halva tiden som programföretagen har tillstånd ska staten också titta på resultatet av företagens arbete.”

Dags för digitalradio

Kommittén skriver:

”Vi föreslår att SR och UR får mer pengar under nästa tillståndsperiod för att bolagen ska kunna börja med digitalradio. SR måste bygga ut näten så att 95 procent av människorna i Sverige kan lyssna på programmen vid slutet av nästa tillståndsperiod.”

– Om det blir så kommer det innebära fler radiokanaler för svenska folket att lyssna på, säger Cilla Benkö till P3 Nyheter.

Länkar:

SR: Fortfarande finns frågetecken (Radiobloggen)

TV4: Kommittén har inte tittat på hur SVT påverkar marknaden (Resumé)

SJF: Skatten hotar oberoendet (SVT)

 

 

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.