Kategorier
Uppsnappat

Hallå där, Gunnar Bergvall i nya Public Servicerådet


Mediemänniskan.se ställde några frågor till TV4-grundaren Gunnar Bergvall som nu tar initiativ till Public Servicerådet som ska slå vakt om värdet av public service. Just nu värvar rådet medlemmar som sedan ska bestämma vad rådet ska ta sig an.

Varför behövs det ett public service-råd i Sverige?

– I en öppen demokrati är det betydelsefullt att medborgarna har tillgång till medier, som är oberoende av marknaden och också i sitt programutbud står fria från inflytande från makteliter och politiska partier. Den bästa modellen för detta är offentligt finansierad public service-radio och television. Det behövs dock en demokratisk kontroll över systemet eftersom tolkningsföreträdet för vad public service är inte enbart kan ligga i händerna på public service-företagens ledningar.

Vad innebär det?

– Den demokratiska kontrollen måste vara så vid att den inte endast kanaliseras via partipolitiken och genom journalister utan att det finns en öppen plattform för ägarna och brukarna av public service, det vill säga lyssnarna och tittarna. Den nya medieutvecklingen ställer också krav på att public service utvecklas på ett sådant sätt att den på ett meningsfullt sätt tar vara på och försvarar sin position i det svenska medielandskapet. Därför behövs ett public service-råd i Sverige.

Det pågår en ständig debatt om public service gör rätt saker, både i Sverige och andra länder. Vilken inriktning tycker du att public service ska ta?

– Public Servicerådet är nybildat och det är ännu för tidigt att utpeka någon särskild inriktning för public service i Sverige som föreningen vill verka för. Det blir en fråga som efter hand ska diskuteras och beslutas av medlemmar och styrelse. Med utgångspunkt från de grundläggande värderingar som anges i stadgarna kommer föreningen i sin verksamhet att engagera medlemmarna i sådana frågor som att utreda och offentliggöra synpunkter och förslag.

Hur stark ställning tror du att public service har bland allmänheten i Sverige?

– Vi bedömer att SVT, SR och UR idag har en fortsatt mycket stark ställning hos allmänheten, men att det finns skäl att vara vaksam på olika faktorer inom och utom företagen som kan försvaga den grundläggande ideologi som bär upp public service.

Här är Public Servicerådets webbplats

Nick Näslund
Mediemänniskan.se

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.