Kategorier
Uppsnappat

Fojos bibliotek över god lokaljournalistik en brilliant idé

Lokalt. Hur kan vi journalister lära av varandra? Den frågan är enkel att svara på (genom att dela med oss) men svårare att genomföra i praktiken.

Ett hinder är konkurrensen, som naturligtvis gör att informations- och idéöverföring mellan olika mediehus går trögare. Ett annat hinder är prestige: Att dela med sig av sin kompetens kan ibland verka hotfullt.

Medieinstitutet Fojo är den perfekta länken mellan journalister, men mycket kunskap delas inom ramen för kursverksamheten. Flera öppna initiativ har tagits, vilket jag är glad över – för behovet är stort. Vi i journalistkåren behöver alla bli bättre på allt från granskande till multijournalistik.

Därför var det en väldigt god nyhet att läsa att Fojo ska satsa på ”veckovisa nyhetsbrev där goda exempel tematiseras och sprids”, där exemplen hämtas från den lokala journalistiken.

Att bedöma vad som är ”god journalistik” är förstås en svår uppgift att ta sig an, men det ska bli uppskattat att få guldkorn presenterade för sig.

Vi behöver mycket mer diskussion och inspiration kring lokal journalistik, precis som frilansjournalisten Anna Gullberg, som har fått Fojo-uppdraget, skriver: ”När vi lyfter exempel tenderar de ofta att komma från rikstidningarna”.

Dels utgör vi lokala reportrar fortfarande en stor del ur den totala journalistkakan, dels skiljer sig faktiskt den lokala journalistikens förutsättningar en del från riks- eller utrikesbevakning.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Ett svar på ”Fojos bibliotek över god lokaljournalistik en brilliant idé”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.