Kategorier
Uppsnappat

Hackathon för journalistik håller på att ta form

Idén håller på att bli verklighet i Facebookgrupp.