Sommartorka – symtomet av ett vinterproblem

Tema: nyhetstorka | Uppstår sommartorka bör redaktionen eller journalisten själv fundera på vilka källor man har. Hårt men sant. Lutar man sig mot administrativa myndighetsnyheter blir det förstås ekande tomt när sommaren kommer.

Ger det någon effekt att skälla på media?

De flesta svenska redaktioner har nog ungefär samma erfarenheter. Många samtal från publiken handlar om kritik mot medierna i allmänhet, eller redaktionen i synnerhet. Frågan är vad denna våg av kritik ger för effekt på hur vi journalister tar till oss konstruktiva synpunkter.

Spela dum – och få ut mer av intervjun

Att spela okunnig är ett bra sätt att genomföra granskande intervjuer, är min erfarenhet. Intervjupersonen får förklara från grunden – och då blir också luckorna tydligare, om det är läge att granska vad den intervjuade sagt.

Skilj på teknik och metod på nyhetswebben

Att arbeta med journalistik på webben riskerar att handla om hur verktyget fungerar, eftersom webbande i hög grad förstås kräver tekniska kunskaper. Men metoderna får inte glömmas bort när vi lär upp nya webbjournalister, tycker jag.

Pedagogiken minst lika viktig som innehållet

Jag hör hur det hetsas mot formen, grafiken, nyhetsbilderna. Nåväl, form är inte viktigare än innehåll. Men den pedagogiska nyttan av formen gör att journalisterna har möjlighet att nå ut med sin journalistik – och vem vill inte det?

”Enligt”– ett magiskt ord

Lördagens Medierna berättade om flera redaktioners ”okritiska” rapportering om tågolyckan på Saltsjöbanan utanför Stockholm. Att rapportera om anklagelser – såsom gripanden, anhållanden och misstänkta brott – tillhör dock vardagen och är svårt att undvika.