Kategorier
Reflektioner

Skoltidningen – bortglömd men viktig

I de skolor jag passerade under min tid i grund- och gymnasieskolan fanns olika stort intresse av att låta eleverna göra skoltidningar som en del av undervisningen. I de flesta fall fick jag istället tjata mig till papper och starta tidningar på egen hand.

I en serie texter ska Mediemänniskan ge tips om hur en skoltidning kan ta form och arbeta.

På den här sidan kommer du senare att hitta alla texter och tips i serien om skoltidningar.

Varför är det bra med en skoltidning?

Jag tycker att en skoltidning skulle kunna vara ett bra sätt att lära sig om flera saker:

  • Hur fungerar medier? Vad är en nyhet och hur resonerar journalister? Vilka regler finns för journalistiken och vilka risker finns när man tar (enkla) publicistiska beslut? Om du själv har erfarenhet av att skriva en enkel tidning lär du dig att vara källkritisk när du läser andra tidningar.
  • Hur fungerar samhället? Om man vill öka förståelsen kan man låta skoltidningen bevaka – inte bara skolan – utan också samhället utanför.
  • Svenska. En tidning är ett sätt att öva sig på att skriva i praktiken. Även andra kreativa ämnen som bild och foto går förstås att väva in.
  • Fakta om i stort sett alla ämnen som skoltidningen tar upp. Självklart lär sig en journalist mycket om de ämnen den bevakar – även om journalisten bara är 10 år gammal eller går på gymnasiet.
  • Skoltidningen kan, om den hanteras rätt, vara en röst för eleverna. Ett sätt att demokratisera skolan?

Hur kan skoltidningen fungera?

  • Tidningen kan vara ett verktyg i undervisningen.
  • Skoltidningen kan fungera som skolans informationsorgan, där eleverna har släppts in. Varför inte distribuera skoltidningen till alla föräldrar och se till att skolans information finns med?
  • En skoltidning kan vara helt självständig från skolan och produceras helt på initiativ av eleverna. Den kan vara elevernas röst.

På den här sidan kommer du senare att hitta alla texter och tips i Mediemänniskans serie om skoltidningar.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.