Kategorier
Reflektioner

Robotjournalister, ni kan börja med att städa upp!

Framtida assistenter. Jag ser fram emot att ha robotar som kompletterande kollegor. Det första de kan ta tag i är att korrekturläsa.

Stavfel och grammatiska fel är tyvärr vanligt på nyhetssajter. Jag upptäcker småfel i ungefär varannan text som jag läser på nätet (inklusive mina egna, bör poängteras).

Det är mänskligt att ord hoppar till fel ställe i en meningsuppbyggnad, eller att man formulerar sig slarvigt. Men borde vi inte få bättre hjälp med det 2017?

När artificiell intelligens utvecklas kanske det finns hopp om att stavnings och grammatikkontrollerna förfinas och flyttar in i publiceringsverktygen. Och att de larmar när något inte står rätt till i texten, innan publicering.

När korrekturläsarna rationaliserades bort på redaktionerna bröt protester ut. Sedan har diskussionen tystnat, men frågan hur vi höjer kvaliteten är fortfarande lika aktuell.

En – inte alltför obetydligt – faktor är att många journalister inte tittar på skärmen när de skriver, utan på tangentbordet. Rätt fingersättning är ett av de bästa vaccinen mot Tryckfelsnisse.

Uppenbarligen räcker inte de vanliga rättstavningsprogrammen (i flera publiceringssystem för webb saknas de helt eller är undermåliga). Det behövs program eller robotjournalister som sopar upp efter våra misstag, som kan TT:s språkregler och som vet vilka ord och namn redaktionen ska använda och inte.

En journalistanpassad autokontrollant.

Den får gärna börja på måndag.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

2 svar på ”Robotjournalister, ni kan börja med att städa upp!”

Nä, vi behöver inga särskilda program. Oavsett vart jag tittar när jag skriver har jag ansvaret för min text. När jag är klar läser jag igenom den, metodiskt och koncentrerat. Om jag sen inte vet skillnaden mellan de och dem eller hur man kommaterar vid en icke nödvändig relativbisats ligger problemet nån helt annanstans än i ett rättstavningsprogram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.