Kategorier
Reflektioner

Okej att kompromissa med korrekta fackuttryck

Att vara korrekt och samtidigt använda ett vardagligt språk som är enkelt att förstå kan vara en tuff balansgång för journalister. Här är några exempel.

Är det ett ”bombdrama” om poliser har spärrat av ett område eftersom de har hittat en misstänkt sprängladdning? Nja, egentligen är en bomb något som militärt flyg fäller från luften, fick jag veta av en äldre kollega en gång.

Visserligen är det alltså korrekt att skilja på bomb och sprängladdning, men samtidigt uppstår en förenkling i folkmun. Jag skulle tro att de flesta använder ordet bomb privat, om de skulle berätta om händelsen för sina bekanta: ”Hörde ni att de hittat en bomb inne på banken?”

Det finns fler exempel, just från det militära området. Kan du skilja på missil, raket, granat och bomb? Jag kan nog ärligt säga att jag nog får slå upp orden om jag skulle använda dem korrekt.

Men – journalistens uppgift är inte att använda fackspråk, som ovan nämnda termer faktiskt är. Istället ska vi göra det så tydligt och enkelt för publiken att förstå vad som har hänt. Det kräver kompromisser.

Vi kan rapportera om ett rån vid en bankomat, som de flesta skulle säga, även om det handlar om vilken uttagsautomat som helst (Bankomat är ett varumärke). Vi kan säga att det stormar när det blåser mycket, trots att de meteorologiska termerna ”storm” eller ”vinter” har tydliga vetenskapliga avgränsningar.

Eller vad tycker du? Kommentarsfältet är öppet!

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

5 svar på ”Okej att kompromissa med korrekta fackuttryck”

Instämmer i grundtesen, men måste ändå hävda att ”det stormar” inte bör användas om vinden inte når stormstyrka. :)

Journalister ”förenklar” för att få till buzzwords och mediedramatik, inte för att ”vanligt folk skall förstå”. Dessutom låter det oerhört bekvämt att journalisten inte själv behöver vara så insatt, för hon skall ju ändå Förenkla För Folket.

Jag håller med dig om att en journalist bör sätta sig in i en fråga, innan den förenklas. Men det är omöjligt för både en journalist och en läsare att kunna lika mycket som alla experter. Förenkling är ett bra sätt att vara pedagogisk, tycker jag. Det är inte alls samma sak som att folk i allmänhet skulle vara korkade.

Svara

Trots att jag är förespråkare för ett korrekt språkbruk anser jag det vara viktigare för nyhetsförmedlare att vara tydliga och ok för dem att använda begrepp som skarvar lite i detaljerna. Så länge orden är vedertagna och underlättar så inga problem. Som fd militär är det många gånger jag lett åt ordet ”stridsvagn”, då bilden istället visar ett helt annat militärt fordon, som förvisso är snarlikt det som journalisten i fråga sett i en krigsfilm.
Tror vi alla gör oss skyldiga till sådant dagligen, se på ditt lypsyl, eller förlåt, läppcerat menade jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.