Kategorier
Reflektioner

Det behövs mer metadebatt – inte mindre

På många sätt saknas en levande och samlande diskussion om journalistiken bland oss som jobbar med den.

De stora mediernas redaktioner har själva varit i mediefokus de senaste månaderna i samband med #metoo-vågen – men hur står det egentligen till med den interna diskussionen om journalistik och publicistiska frågor? Alltså den inom skrået?

Självklart görs det hela tiden publicistiska bedömningar inne på redaktionerna och där pågår även samtal ibland – men är alla i branschen med på banan?

Spaning 1: Medierna i P1:s roll som lägereld

Det finns få mediegranskande magasin i Sverige, men Medierna i P1 skulle kunna fungera som en publicistisk ”lägereld” bland journalister.

Oavsett om man håller med om vinklarna i programmet eller inte, kan Medierna fungera som en gemensam referensram. Och det är inte att underskatta. Om två kollegor båda kan utgå ifrån något som tagits upp i Medierna, så kan de snabbt fortsätta och komma längre i diskussionen.

Problemet är att långt ifrån alla journalister följer Medierna (eller vilken ”lägereld” vårt skrå nu ska välja). Detta skapar en klyfta, lite som den mellan de som följer etablerade nyhetsmedier och de som inte gör det.

Spaning 2: Lokala publiceringar skulle kunna granskas mer

Den lokala journalistiken är omfattande i Sverige. Trots det diskuteras sällan lokala knäck. På riksnivå tas några fall upp (bland annat av Medierna i P1), men andelen lokala publiceringar som det vänds och vrids på är låg i jämförelse med hur mycket som produceras.

Är inte riksnyheter, som kan få ett sånt genomslag, viktigare att debattera? Nja, lokala publiceringar kan ju få stora konsekvenser i närområdet.

Med det inte sagt att lokala rubriker måste tas upp på riksplan – men kanske bör ämnet tas på större allvar lokalt?

Spaning 3: Vad bevakas — och vad hamnar i skugga?

Jag skulle önska en större intern diskussion om vad medierna täcker och inte – gärna även lokalt. Mäklarstatistik, småbrott, landsbygd – när funderade din lokalredaktion senast kring hur man ska rapportera om dessa frågor?

Redaktioner och journalister borde då och då stanna upp och reflektera – är det läge att ta sig ur gamla hjulspår? Följer vi trender i rapporteringen utan att märka det själva? Varför är trafikolyckan viktig att visa på bild? Vi måste ha svar när vi får frågorna för att kunna försvara journalistiken (eller upptäcka brister och ändra på den).

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.