Kategorier
Reflektioner

De mellanjobbiga jobben har stort värde

När vi sätter in nyheter i två tydliga fack, riskerar en pusselbit att falla i glömska. Mellan det snabba och det genomarbetade glimrar en bortglömd diamant.

Låt mig förklara.

I dag är det naturligt att definiera nyheter som en del av det riktigt snabba flödet eller som genomarbetade och fördjupande. På något mediehus används visst ”fast or fancy” när man delar upp nyheterna.

  • Kategori 1: Snabba nyheter
  • Kategori 2: Genomarbetat och fördjupande

Om vi tar båda dessa kategorier var för sig, och börjar med de snabba nyheterna, så är det oftast det vi journalister brukar kalla för ”allmängods”, alltså nyheter ingen redaktion egentligen är helt ensam om.

Ingen blir ledsen om man inte får cred av andra medier för en trafikolycka, en polisnotis ett referat ur ett pressmeddelande eller något som kommer via byråerna. För det här är ju inflöden som vilken redaktion som helst kan skaffa sig. Det kommer från flödena på skärmarna vid desken.

Den andra kategorin tar tid. Genom uppdelningen i två kategorier vill man ofta tydliggöra var journalisterna borde lägga krutet: Sluta att lägga tid på presskonferenser, utan fördjupa, granska, sätt saker i sammanhang. Reportage, dokumentärer, avslöjanden, granskningar — allt ingår i den där göttiga kategori nummer två som alla journalister tycker är bra.

Det jag saknar är pusselbiten mellan de två tydliga facken, ett mellansteg som det pratas allt mindre om. Det är den egna, redaktionella bevakningen, ”de mellanjobbiga jobben”, grejerna som är mindre än kioskvältare, men som ändå behöver ta lite resurser för att bli bra. Det handlar om nyheter som man inte bara kan hafsa ut, med bara några uppgifter i ett mejl som underlag, utan där det krävs både en och två intervjuer. Samtal. Kollar. Typ ett dagsjobb.

”Grejerna som är mindre än kioskvältare, men som ändå behöver ta lite resurser för att bli bra”.

I den här, tredje, kategorin döljer sig nämligen väldigt mycket originaljournalistik – saker som redaktionen kan vara ensam om. Här återfinns ofta resultatet av publikens tips. Vardagspulsen, där kritiska frågor, redaktörers sortering och journalisternas filter också är viktiga.

Jag tror att det som händer när vi bara jobbar supersnabbt eller gediget långsamt är att många egna nyheter faller mellan stolarna.

Därför vill jag varna för att dela upp nyheter i endast två läger, där de snabba blir slarvigare och där de fördjupande är det enda egna originalinnehållet som finns kvar.

Läs också: Nu ska den bort – men vad är egentligen mellanmjölk?

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.