Kategorier
Reflektioner

Mitt ”manifest” för lokal journalistik

Här är några av mina tankar kring lokal journalistik. Se det som ett öppet dokument.

Mycket av min tid går åt till att resonera med mig själv om vad som är god, effektiv och intressant journalistik. En publicistisk diskussion i mitt huvud.

Här är något av det jag har kommit fram till:

Lokallokalt är prioriterat.

Det ger i de flesta fall nyheten skärpa och gör den mer konkret. En lokallokal nyhet skapar engagemang.

Konflikter är intressanta.

Det är när olika åsikter möts, och kommer till tals, som publiken kan få förståelse och jämföra alternativ.

Storyn är viktig.

Görs berättelsen tydlig blir den enklare att förstå. Därför behövs en vinkel, men vinkeln ska grundas i vad verkligheten visar – inte på journalistens idé om hur det kan vara.

För mycket helikopterperspektiv gör nyheter vaga.

De blir svåra att relatera till och ofta för administrativa för att förstå. Övergripande redogörelser baseras ofta på administrativa gränser eller mediernas bevakningsområden.

Filtrera inte.

Journalistens roll är inte att filtrera åsikter – utan att erbjuda dem tillsammans med andra åsikter. Men journalistens roll är också att granska, ifrågasätta och följa upp.

Snabbhet är viktigt.

Och det är ingen motsats mot trovärdighet. Tvärtom blir nyheten mer trovärdig och korrekt om en reporter snabbt är på plats. Att en redaktion ofta är först med nyheter märker inte publiken på kort sikt, men kan skapa ett långsiktigt löfte om att berätta när något har hänt.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

2 svar på ”Mitt ”manifest” för lokal journalistik”

Efter ett arbetsliv filmfotograf och bildjournalist/, reporter – och en rad andra hantverk inom produktionen har jag senaste 14 åren utvecklat och producerat lokalt berättande och lokal bevakning och granskning. Redan från början 2001 fanns webben med men huvuddistribution var då lokal-tv. Detta är en del av MINA erfarenheter som lokal journalist:

1. ”Lokalt” = inom kommun- eller kommundelsgränsen. Motto: ”Demokrati och Gemenskap”

2. Värna oberoendet. Var mycket selektiv och försiktig med deltagande i föreningsliv. Umgås inte privat med politiker eller andra makthavare

3. När jag nu måste prioritera (kommunens makthavare menade efter några framgångsrika år att de inte längre ville finansiera granskning av sig själva…), blir det just bevakning och granskning som kommer i fokus. Det är mycket svårare och mer personligt krävande att granska lokalt än på riksplanet. Men, nödvändigt för att vitalisera lokaldemokratin.

4. Högsta möjliga kvalitet och självklart distribution i ”alla medier”. Framtiden är webb och streaming, men också IRL-möten, kanske periodisk tidningsutgivning, broschyrer, affischer etc etc
Publiken jämför oss med andra mediaaktörer. Lokalt fokus ger stor publik – men berättandet måste kunna jämföras (inom rimliga gränser) med vad andra kanaler presterar.

5. Tänk ”mediaplattform” och folkförankring. ”Public Journalism”

Välkomna att kolla http://lokaljournalisten.se. På YouTube är säkraste sökordet ”Lokaljournalisten”. Där finns ca 110 reportage/intervjuer/events

Lämna ett svar till Bo Wanngård Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.