Kategorier
Reflektioner

Här är ett av de viktigaste vägvalen

I en värld där allt fler efterfrågar lättuggat innehåll som de hinner smälta snabbt, måste publicister och journalister välja väg: Ska de göra lättillgängliga nyheter eller ska de göra nyheter lättillgängliga?

Problemet:

Publiken har inte tid att fundera över vad journalisterna egentligen menar. Läsare, tittare och lyssnare blir snabbare uttråkade och är mer distraherade än förut.

Det märks inte minst i etermedia, där jag själv märker att jag tappar min uppmärksamhet efter ungefär 1 minut och 10 sekunder – även om jag är ganska intresserad av vad inslaget vill förmedla. Detta trots att många radioinslag i dag är 1:45 och många tv-inslag är över 2 minuter.

Det märks också i print. En artikel i en dagstidning måste vara extremt intressant och i stort sett handla om läsaren för att den ska bli läst i sin helhet – från rubrik till byline.

På webben märks det tydligt. Förstår inte besökaren innehållet så försvinner den. Direkt.

Lösningarna:

  1. Journalisterna kan välja att bara presentera lättillgängliga nyheter, av typen ”Blottar behagen i utmanande stass” (exemplet hämtat från verkligheten).
  2. Ett annat alternativ är att försöka göra otillgängliga nyheter mer tillgängliga. Hur kan demokratiska problem, samhällsfenomen och svårbegripliga sammanhang presenteras så att publiken förstår direkt?

Jag tror att det är viktigt att vi försöker välja nummer 2. Då tar vi uppdraget att förklara världen på allvar, istället för att vika bort blicken och fokusera på enkla genvägar till en stor publik.

Dessutom – om journalistiken blir mer tillgänglig och pedagogisk så ökar kunskapen om ämnen som är viktiga att rapportera om. Om publiken kan hänga med bättre och vet mer så ökar chansen att de blir mer intresserade av traditionellt gråa ämnen, som politik och samhällsfrågor.

Det märker jag inte minst på mig själv. Förstår jag till exempel bakgrunden i en konflikt, så blir jag mer intresserad av nyheter om konflikten.

  • Vad tycker du? Är jag inne på rätt spår? Finns ytterligare alternativ, som jag inte tänkt på? Skriv en kommentar här nedanför!
  • Fler reflektioner om journalistik

Nick Näslund
Mediemänniskan.se

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.