Kategorier
Reflektioner

Är den digitala klyftan en svaghet eller styrka för journalistkåren?

I JMG:s undersökning Journalist ’11 går det att hitta en hel del intressanta siffror om hur journalister använder sociala medier. 74 procent av journalisterna som svarat twittrar aldrig själv. 45 procent svarade att de aldrig läser tweets och 17 procent att de aldrig använde nätverkssajter som Facebook. Frågan är om det är ett problem eller en styrka för journalistkåren?

2 500 SJF-anslutna journalister tillfrågades i JMG:s undersökning och 1 400 svarade. Mer om JMG:s metod går att läsa här (PDF).

Jag tycker att siffrorna är mycket intressanta och hjälper en att komma ihåg att:

  • De flesta journalister är inte speciellt aktiva på Twitter.
  • Det finns en kategori journalister som inte använder sociala medier.

Svårt att förstå varandra

På sin blogg skriver medieforskaren Ulrika Hedman om den ganska djupa sociala medieklyftan inom journalistkåren och att vi den senaste tiden sett exempel på hur båda lägren har svårt att förstå varandra.

Att vi inte har förståelse för varandra är ett problem – både när journalister inte förstår allmänheten och när journalister inte förstår andra journalister. Kunskap om sociala medier är viktigt för journalister i dag, men det behöver inte innebära att det är viktigt att vara en superanvändare.

100 % twittrare – något att sträva efter?

En tanke som slår mig är om det gör något att journalister använder olika verktyg för att hitta nyheter? Den digitala klyftan är ett problem, men att hela journalistkåren inte letar nyheter på Twitter kanske är en styrka? Framförallt eftersom min erfarenhet är att de flesta nyheter inte har sitt ursprung i sociala medier, särskilt inte lokalt. Dessutom använder den övriga världen sociala medier mindre än vad vi journalister gör, enligt siffrorna. Ulrika Hedman skriver:

”Svenska journalister använder sociala medier i betydligt högre utsträckning än andra svenskar. Enligt de senaste siffrorna från SOM-institutet ligger den privata användningen på cirka 43 procent (minst någon gång i veckan).”

Det kanske också är naturligt att journalisters medievanor skiljer sig från ”allmänhetens”. Vi är vana producenter och mer intresserade av att producera innehåll. Därför är det ganska naturligt att vi bloggar mer än gemene man, gissar jag. 12 procent av journalisterna svarade till exempel att de bloggade minst en gång i veckan, jämfört med 5 procent hos hela befolkningen i SOM-institutets undersökning.

Bra att täcka allt

Som jag skrivit tidigare i fredsavtalet mellan ”gammelmedia” och ”nymedia” tjänar vi journalister på att finnas på båda arenorna. Vi ska inte överge de klassiska arbetssätten med personlig kontakt och att ringa runt till källor eller ha en tipstelefon. Samtidigt ska vi inte förakta sociala medier och nätets möjligheter. Verkligheten som vi ska skildra pågår på båda platserna samtidigt. Allt är en del av vårt bevakningsområde.

Relaterat:

Nick Näslund
Mediemänniskan.se

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.