Kategorier
Reflektioner

Pedagogiken minst lika viktig som innehållet

Jag hör hur det hetsas mot formen, grafiken, nyhetsbilderna. Nåväl, form är inte viktigare än innehåll. Men den pedagogiska nyttan av formen gör att journalisterna har möjlighet att nå ut med sin journalistik – och vem vill inte det?

Du kan välja att skriva en grundlig artikel på 7 000 tecken där alla detaljer, argument och vinklar kommer med. Men. Då. Når. Du. Inte. Ut.

Du kan istället välja att sammanfatta, förenkla och förklara på ett sätt som journalister – borde – vara experter på. På så sätt kan samhällsproblem, viktiga sammanhang och kunskap spridas till den stressade publiken.

Det här har jag skrivit om tidigare – i snuttifieringens försvar.

Nyhetsgrafik och stora nyhetsbilder har visserligen inget självändamål. Men de kan hjälpa till att förklara nyheten snabbare och mer berörande än enbart texten. Det råder inget krig mellan de olika delarna i nyhetsförmedlingen: Texten är precis lika viktig som videon, den bandade intervjun, nyhetsgrafiken eller fotot – om det används rätt.

Formen är inte viktigare än innehållet. Men pedagogiken är minst lika viktig som innehållet. Ett för komplicerat innehåll blir förödande – precis som i skolan. Här förklarar Tyler DeWitt vikten av att förenkla i sitt Ted Talk.

Se där! Nu har jag förklarat vad jag menar på 1 300 tecken.

Nick Näslund
Mediemänniskan.se

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Ett svar på ”Pedagogiken minst lika viktig som innehållet”

Att förklara tydligt är enormt betydelsefullt. Journalister borde, om någon, vara duktiga på det. I dag är det inte det som prioriteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.