Radio-inslag

Ett inspelat radioinslag består av flera beståndsdelar:

  • Illar eller säjj (förkortning av säger) innebär att en intervjuperson säger något på band.
  • Prator är de segment där reportern berättar något.
  • Effekter eller gestaltande ljud är ljud som står för sig själv och inte täcks av en röst, exempelvis en katt som jamar eller en dörr som slamrar. Dessa ljud finns med för att göra inslaget mer levande och hjälper till att berätta storyn. Ljud skapar bilder i hjärnan på lyssnaren.
  • Miljöljud är bäddar av ljud som är inspelade på plats, exempelvis en industrimiljö eller en myllrande gata. Bäddarna läggs under prator och ibland även illar för att väva ihop inslaget till en helhet.

Ibland behövs kortare beståndsdelar i sändningar än hela inslag, som ofta är en minut eller längre. En prata eller en ill kan stå för sig själv i en sändning. Illar är oftast maximalt 30 sekunder (sedan blir man trött på att höra en och samma röst).

Ett alternativ till inslag är en så kallad fråga-svar, det vill säga en bit intervju där frågor och svar varvas med varandra utan prator eller andra inklippta beståndsdelar.