Kategorier
Praktiska journalisttips

Så skriver du mer läsbara artiklar på webben

Själv har jag arbetat en hel del med att tvätta, formulera om – och skriva texter för nyhetswebben. Här är några tips. Fyll gärna på med dina egna!

Det blir vanligare och lättare att läsa fördjupande texter på datorn, mobilen och läsplattan – så det är inte alls självklart att webben ”bara” är till för de korta nyhetstexterna.

Själv läser jag till exempel nästan allt på skärmen – och fastnar ofta i ganska långa artiklar. Hur tillgänglig texten är avgör väldigt mycket – men också designen och upplägget på webbsidan:

  • Finns tydliga punkter, där ögonen kan fastna? Mellanrubriker, utlyfta citat eller designelement som underlättar?
  • Är artikelvyn (alltså sidorna som visar en hel artikel) tillräckligt rena? Är det lätt att läsa utan att bli störd av andra saker på samma sida?

Men det finns också några saker som du kan göra själv, som textförfattare:

1. Gör citaten något kortare – och dela upp dem!

Det bryter säkert mot en del pressregler, men detta behövs – inte minst på nätet.

Exempel med ett påhittat citat:

– Jag har arbetat länge med det här och ser man till behoven så skulle den här uppfinningen verkligen kunna göra nytta – inte minst på äldreboenden runt om i landet, men också lokalt, säger Kajsa Olsson.

Alldeles för långa meningar. Med fler ingångar blir det mer lättillgängligt.

– Jag har arbetat länge med det här, säger Kajsa Olsson.

– Ser man till behoven så skulle den här uppfinningen verkligen kunna göra nytta – inte minst på äldreboenden runt om i landet, men också lokalt.

Hitta ett ”och” och bryt ut bisatser till egna meningar. Det blir också mer stuns i citatet – som om intervjupersonen verkligen menar det den säger och inte bara rabblar på.

2. Nytt stycke – ofta!

Även här hävdar jag att webb och press skiljer sig åt. På papper kan stycken vara betydligt längre – inte minst i en tidning, där spalterna i sig gör texten mer lättnavigerad.

På webben finns inga smala spalter – och det behövs som sagt fler ingångar för ögat att fastna i.

3. Läs igenom en gång – och korta meningar!

Journalister som kan mycket om ett ämne riskerar att upprepa sig i texten – eller göra den för invecklad. Det händer även undertecknad.

Att läsa igenom texten ytterligare en gång är alltid bra. Du hittar stavfel och språkliga krumbukter som kan rätas ut.

4. Älska tankstrecket!

Ur Wikipedia:

Tankstreck kan ofta användas på samma sätt som kommatecken, men är starkare – dock ej lika starkt som punkt, enär meningen som avbrutits av tankstrecket kan fortsättas efter ytterligare ett tankstreck.

Tankstrecket är ett ganska utskällt skiljetecken, men ett effektivt sätt att hålla i sär bisatser för den som läser snabbt och måste förstå.

Själv har jag stor användning för dem när jag skriver manus i etermedier. Det hjälper mig att, på ett tydligare sätt en kommatecken, få in en paus i språket – och förstå uppdelningar mellan två saker som ska förmedlas.

Tankstreck ska inte användas extremt ofta, men kan vara effektivt för att dela upp meningar som egentligen är för långa för webben.

Strecket är också mycket effektivt i rubrikformuleringar, där det används för att stryka under ett förhållande som är dramatiskt eller unikt:

Hittade död man – i frysen

Vad har du för tips för att göra webbtexten mer lättillgänglig? Dela med dig i en kommentar!

Nick Näslund
Mediemänniskan

 

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

2 svar på ”Så skriver du mer läsbara artiklar på webben”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.