Kategorier
Praktiska journalisttips

Screenshot i Mac eller Windows – så gör du

En mycket smidig funktion – inte minst som journalist – är att spara skärmklipp, alltså en bild av hur hela eller delar av skärmen ser ut i ett visst ögonblick.

Skärmklipp, screenshot, skärmdump, print screen, kopiera skärmen

Lär dig skriva rätt på tangentbordet

Så skriver du tecken som saknas på tangentbordet

Screenshot / Print Screen i Windows:

  • Använd tangenten Print screen eller Print Scrn som finns uppe till höger på tangentbordet. Då kopieras en bild av hela skärmen till urklippsminnet. Därefter kan du klistra in bilden i ett bildredigeringsprogram eller i till exempel Word eller Powerpoint.
  • Du kan också använda det lilla programmet Skärmklippverktyget som du hittar via startmenyn. Sök efter ”skärmklipp” så kommer det upp. Med hjälp av verktyget kan du fånga in delar av skärmen. Kopiera den del av skärmen som du behöver. Du kan också rita enkelt på bilden.

Screenshot / skärmdump i Mac:

Mac-användare har flera olika alternativ och tangentkombinationer att välja mellan.

Spara screenshot direkt på skrivbordet:

  • Skärmdumpa hela skärmen – och spara på skrivbordet: Tangenterna ShiftCmd ⌘ + 3.
  • Ta screenshot av del av skärmen och spara: Tangenterna ShiftCmd ⌘ + 4. Muspekaren byts till ett kors som du klickar och drar med över ett område. När du släpper musknappen sparas klippet direkt på skrivbordet.

Kopiera skärmklipp till urklippsminnet:

  • Kopiera skärmdump av hela skärmen: Tangenterna Shift + CtrlCmd ⌘ + 3.
  • Kopiera screenshot av del av skärmen: Tangenterna ShiftCtrlCmd ⌘ + 4. Muspekaren byts till ett kors som du klickar och drar med över ett område. När du släpper musknappen kopieras klippet direkt till minnet. Nu kan du klistra in bilden i till exempel ett bildredigeringsprogram eller ett mejl.

Lycka till!

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.