Kategorier
Praktiska journalisttips

4 övningar till skoltidningen

DEL 7. Här är några moment som elever på högstadiet eller på gymnasiet kan prova på till skoltidningen.

Alla texter och tips i serien om skoltidningar.

Är något av begreppen oförklarliga? Kolla om uttrycket finns i Journalistordboken.

Djupintervju till skoltidningen

 1. Läs en artikel som bygger på en intervju med en person, exempelvis en kändis eller makthavare. Fundera över hur texten är upplagd. Diskutera hur journalisten har gått till väga.
 2. Välj en person att intervjua till en text i skoltidningen, förbered frågor i form av en mind-map och genomför intervjun. Banda med mobiltelefonen eller för anteckningar. Skriv en text utifrån intervjun, men skriv inte bara ut frågorna och svaren; blanda istället indirekta citat med direkta och fyll på med fakta om intervjupersonen.
 3. Diskutera dilemman och svårigheter med intervjun. Var det svårt att hinna anteckna? Finns det risk att personen blir felciterad i skoltidningen? Hur exakta bör citaten vara — ska man skriva exakt som intervjupersonen sa, eller ska man rätta grammatiska fel?

Notiser till skoltidningen

 1. Prata om vad en notis är och vad som skiljer en notis från en artikel. Läs notiser i lokaltidningen.
 2. Avgränsa skoltidningens bevakningsområde för just notiser. Ska notiserna bara handla om vad som händer på skolan? Eller ska de handla om aktuella händelser i staden?
 3. Avsätt en viss tid till att skriva tre notiser vardera till skoltidningen. Det kan göras under en lektion eller som läxa till nästa gång.
 4. Gå igenom, läs upp och diskutera notiserna.

Enkät till skoltidningen

 1. Prata om vad en enkät är. Titta på ett exempel i en stor tidning.
 2. Uppgift: Gör en enkät vardera till skoltidningen. Bestäm olika ämnen, skriv två frågor per ämne och hitta intervjupersoner i andra klasser på skolan. Ställ samma frågor till alla personer och ta en bild på alla som intervjuas.
 3. Gå igenom enkäterna tillsammans.

Fyll skoltidningen med nyhetsartiklar

 1. Läs en dagstidning tillsammans och prata om vad en artikel är. Kolla på några exempel på nätet. Notera att artikeln innehåller rubrik, ingress och brödtext, ofta med flera citat från personer som intervjuats.
 2. Identifiera flera ”nyhetshändelser” på skolan eller i närområdet som skoltidningen kan bevaka.
 3. Skicka ut skoltidningens reportrar för att samla information och citat och skriv sedan artiklarna.

Alla texter och tips i serien om skoltidningar.

Av Nick Näslund

Multijournalist med erfarenhet av nyhetswebb, press, radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.