Nu har pr-folket upptäckt viralsajterna

Hur får man in smygreklam på viralsajterna? Hur kan man ”placera” produkter och budskap i de nya sajternas flöden? Det här grunnas det just nu på hos pr-byråerna.