Kategorier
Reflektioner

Okej att kompromissa med korrekta fackuttryck

Att vara korrekt och samtidigt använda ett vardagligt språk som är enkelt att förstå kan vara en tuff balansgång för journalister. Här är några exempel.