Kategorier
Uppsnappat

David Leigh berättade om världens största dataläckor

Nyligen lyssnade jag till en av The Guardians mest kända grävande journalister, David Leigh, som besökte Fojo i Kalmar. Här är några minnesanteckningar.