Kategorier
Reflektioner

Nyårsförhoppning #1: Minskad Stockholmsfixering

Journalistiken 2020. En nyårsförhoppning är att riks- och Stockholmsfixeringen i mediediskussionerna minskar under 2020.