Kategorier
Reflektioner

Aktualiteter kan hota samhällsbevakningen


Begreppet ”aktualiteter” har retat mig som nyhetsmänniska sedan första dagen jag hörde det. Ordet används, oftast internt, på redaktioner för att beskriva något i stil med ”ett vitt spektra av nyheter och aktuella händelser”. Problemet, som jag ser det, är att det mesta som nyhetsmedier producerar är aktuellt vilket gör att du kan beskriva nästan allt som ”en aktualitet”. En fara är också att samhällsbevakningen glöms bort i skuggan av aktualiteterna.