Kategorier
Uppsnappat

Reklamtexter annonsmärktes inte

Svårt att se skillnad på annonser och journalistiska texter. – Källa: P4 Kalmar