Lathund: Så styrs kommunen

En snabb guide för nya journalister eller gamla rävar som inte bevakat kommunen på länge

***

Två olika typer av beslutsfattare i kommunen är politiker och tjänstemän.

Förenklat kan man säga att politikerna bestämmer – och tjänstemännen utför vad politikerna har bestämt.

POLITIKERNA:

Kommunfullmäktige

kommunfullmäktige

Politikerna väljs till kommunfullmäktige vart fjärde år, på samma gång som väljarna röstar till riksdagen.

Kommunfullmäktige kan vara olika stort och varierar från kommun till kommun.

Kommunfullmäktige är kommunen högsta beslutande organ – det vill säga det är den sista instans som klubbar igenom förslag.

Kommunstyrelsen

styrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Här sitter de politiker som har mest makt, och är kommunens högsta verkställande organ.

Medlemmarna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige.

Men det är inte bara det senaste valets vinnare som finns i kommunstyrelsen – även oppositionen har ledamöter i kommunstyrelsen. Styrkeförhållandet mellan de olika partierna speglar hur det ser ut i kommunfullmäktige.

Kommunalråden

Kommunstyrelsens ordförande brukar i de flesta kommuner ofta kallas kommunalrådet, men faktum är att många kommuner har flera kommunalråd, det vill säga politiker som får lön på hel- eller deltid.

Kommunalråd som tillhör oppositionen kallas oppositionsråd.

Nämnder

grupp

Kommunfullmäktige är uppdelat i olika nämnder som har hand om olika frågor. Nämnderna kan ha olika namn i olika kommuner, beroende på hur kommunen valt att fördela arbetet.

Exempel på vanliga nämnder i en kommun:

  • Socialnämnden brukar ha hand om stöd till utsatta grupper.
  • Omsorgsnämnden brukar ha hand om äldreomsorg.
  • Barn- och utbildningsnämnden brukar ha hand om skola och förskola.
  • Kulturnämnden tar hand om kulturfrågor.
  • Fritidsnämnden är ansvarig för exempelvis fotbollsplaner, sporthallar och andra möjligheter till fritidssysselsättningar i kommunen.

Styrkeförhållandet i nämnderna motsvarar hur stora partierna är i kommunfullmäktige. De viktiga ordförandeposterna i nämnderna delas ut till de partier som har makten och styr kommunen.

TJÄNSTEMÄNNEN:

förvaltningar

Kommunens tjänstemän i fördelade i förvaltningar, som oftast brukar motsvara politikernas olika nämnder (se ovan).

Förvaltningarna (tjänstemännen) får uppdrag av nämnderna (politikerna).

Exempel på vanliga förvaltningar:

  • Socialförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kulturförvaltningen
  • Fritidsförvaltningen

Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för verksamheten.