V

Journalistordboken A-Ö

vandringslik = dödsfallsnotis på familjesidan som sedan lånas vidare av andra tidningar och kan komma tillbaka till den första. Händer när inte dödsfallet finns inom täckningsområdet utan bara har anknytning till detta.

vänsterkryss = Den största nyheten, toppnyheten, som hamnar längst uppe till vänster på tidningens förstasida — det så kallade vänsterkrysset. Jfr: banderoll, banan.

vinjett = Dubbel betydelse: 1. En grafisk symbol som i tidningar används för att tydligare binda ihop exempelvis en artikelserie. 2. Ett intro till ett tv-program.

vinkel = Perspektiv på en nyhet. Den infallsvinkel som en journalist väljer att ha på en nyhet. Det anses bättre att spetsa vinkeln, vilket innebär att man gör den tydligare. Det är däremot sämre att hårdvinkla en nyhet, det vill säga att vara på gränsen till att hävda något som inte är sant.

viral gengångare = Artikel från förr som får nytt liv i sociala medier och kan misstolkas som aktuell.

voxpop = En annan benämning för enkät på stan. Begreppet är den engelska facktermen för enkät. Från latinska vox populi, folkets röst.

vrajt = En ”rewrite”, det vill säga en nyhet som först publicerats av ett annat medie, men där den egna redaktionen har gjort en egen text med originalartikeln som källa. I en vrajt kan citat ha plockats från originalkällan, som creddas och ofta länkas till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.