T

Journalistordboken A-Ö

tabloid = Ett mindre tidningsformat. Måtten kan variera men en vanlig storlek är 280 gånger 385 millimeter.

take = Fragment till artikel, ofta innehållande citat, som vanligen produceras samtidigt som en nyhetshändelse sker eller tätt inpå att den ägt rum. Första take är de första kortfattade uppgifterna som skickas av en reporter på exempelvis en presskonferens, därefter följer andra take och så vidare. Take används ofta av TT för att snabbare komma ut med information än om man skulle vänta på att hela artikeln skrevs. Det är vanligt att takes därefter samlas ihop och används i en längre text som nyhetsbyrån skickar ut senare. Den reporter som är hare vid en presskonferens har ofta till uppgift att leverera takes till redaktionen.

telegram = Kortfattad nyhetstext eller manus. I radio och tv står telegrammet för sig själv, utan efterföljande inslag. Telegram är den enda ingrediensen i en telegramsändning. De korta texter som sänds ut från exempelvis en nyhetsbyrå kallas för telegram.

telegramsändning = En sändning i radio eller tv som bara innehåller telegram, det vill säga inga inslag. I radio är det ofta pipsändningarna som är telegramsändningar.

textbanda = Att på förhand banda tv-inslag med textremsor så att de är förberedda och inte behöver textas direkt under sändning. Förr trycktes textremsorna fram manuellt samtidigt som sändningen pågick.

topp = Den första och viktigaste nyheten i en nyhetssändning i radio eller tv, alternativt i flödet på en nyhetssajt.

toppa = Att vara den första och viktigaste nyheten i en nyhetssändning i radio eller tv, alternativt i flödet på en nyhetssajt. När en nyhet toppar ligger den först och är enligt nyhetsvärderingens principer den största nyheten just då. En reporter kan också toppa sändningen eller flödet, men då är betydelsen att reportern har tagit fram nyheten som ligger först.

toppa om = Att byta eller publicera en ny toppnyhet på en nyhetssajt.

trailer = En sekvens som gör reklam för ett kommande program i tv eller radio. Kallas i radiosammanhang även för den vanligare benämningen tralla.

trailerbädd = Den melodi eller ljudmatta som ligger under den talade texten i en trailer.

tralla = En sekvens i radio som marknadsför ett kommande program. Kallas även för trailer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.