S

Journalistordboken A-Ö

samvete = Gemensam lista över kronologiskt organiserade kollar, traditionellt i ett system med hängmappar.

scoop = En stor nyhet som redaktionen är först med. Att scoopa innebär att man lyckas ta fram och publicera en stor nyhet först av alla.

sistan = Sista sidan i en tidning. Jfr: ettan.

självköra = Att utan tekniker som programledare på egen hand sköta tekniken i en studio.

skröfs = Småplock, utfyllnadsmaterial och mindre spaltnotiser i tidning.

slugg = Den korta rubrik som är det interna namnet på ett telegram eller en fil i ett manushanteringssystem. I de allra flesta fall är sluggen bara ett ord, ofta sammansatt. Exempel: Kungabröllop, Mordhäktning, Uppsalabrand.

soundbite = Kort ljud innehållande tal eller musik som är klippt från en längre inspelning. Snarlik betydelse som ill.

speak = Reporterns inspelade röst som bidrar med fakta eller lämpliga övergångar i ett tv-inslag. I radiosammanhang kallas det prata. Alternativ stavning: spik.

startsladd = Den sekvens som visas på ett tv-band innan inslaget visas. Innehåller siffror som räknar ner. Innan modernare teknik infördes var nyhetspresentatören tvungen att anpassa påannonsens längd till startsladden.

stinger = Kort och karaktäristiskt ljud som exempelvis används för att bryta av mellan två ämnen i en radiosändning. Kan också innehålla ett effektljud, exempelvis skratt eller applåder. Jfr: jingel, sweeper.

stringer = Form av frilansande fotograf som har avtal med en tidning.

ståuppa = Ett framträdande i tv där reportern står upp framför mikrofonen och berättar något i en handburen mikrofon.

ställa = Att besluta sig för att inte publicera ett redan färdigt material, såsom ett inslag eller en artikel. Ett sådant beslut kan exempelvis bero på att materialet har hunnit bli inaktuellt, att det innehåller felaktigheter eller att det är av dålig kvalitet.

sweeper = Svepande och karaktäristiskt ljud som exempelvis används för att bryta av en låt eller en musikalisk bakgrundsbädd i en radiosändning. Jfr: jingel, stinger.

synk = En bandad tv-intervju där intervjupersonen syns i bild. Ordet har sitt ursprung i att ljudet är tvunget att vara synkat med bilden och intervjupersonens läpprörelser.

säck = Ett lager av material som är färdigt att publicera, exempelvis artiklar eller inslag, ofta sammanställt av flera redaktioner. Används i första hand under perioder då man på förhand vet att det kommer att finnas få nyhetsuppslag eller lite personal, till exempel under semesterperioder. Varianter: sommarsäck, julsäck.

säg = En del ur en radiointervju där intervjupersonen säger något. Alternativa stavningar är säjj och say.

säl = Förkortning för sändningsledare, som kan vara en självkörande nyhetspresentatör i radio.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.