R

Journalistordboken A-Ö

radio (slanguttryck) = Den grundstomme av reporterprator och intervjubitar (synkar) som bildar skelettet till ett tv-inslag. Radion fylls sedan på med bland annat klippbilder tills det att inslaget är klart.

radio-tv = En typ av tv som skulle kunna ha fungerat lika bra som radio, det vill säga debatter, intervjuprogram och paneldiskussioner – där endast de inblandade syns i en studio. Liknande: gubbe i rutan.

randa = Att skriva skyndsamt. Att randa ner en artikel betyder att skriva en artikel, oftast snabbt.

rep = Förkortning av reportage, en längre journalistisk berättelse med miljö- och personbeskrivningar samt ofta en tydlig dramaturgi.

rewrite = En nyhet som först publicerats av en annan redaktion men som nu skrivits om med andra ord för att kunna publiceras av den egna redaktionen utan att kränka upphovsrätten. En rewrite innehåller oftast cred till den redaktion som var först med nyheten.

rita = Redigera en tidningssida från grunden.

rough cut = Ett video- eller tv-klipp där bilden ”hoppar till” och klippet inte upplevs som mjukt. Uppstår till exempel när bilderna före och efter klippet har olika tempo eller rörelseriktning, till skillnad från clean cut. Jämför också med jump cut där bildens utsnitt är liknande men där något i bilden har rört sig och ”hoppar till”.

rubba = Att sätta rubrik. Att rubba om betyder att ändra rubriken.

rubbe = Ett annat ord för rubrik.

rundis = En glad, humoristisk eller annorlunda nyhet som placeras sist i en nyhetssändning för att runda av med något trevligt.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.