P

Journalistordboken A-Ö

påa = Påannons innan inslag eller program i radio eller tv. Den text som läses upp av nyhets- eller programpresentatör, alternativt programledare, före det att exempelvis ett bandat inslag sänds. I radio brukar påan innehålla information om vem som hörs först i inslaget. Jfr: ava.

pal = Ett kortare ord för palinare – ett paket ihopklippta telegrambilder i tv som visas när programledaren läser ett telegram. Avslutas med fördel med en längre sekvens som är lätt att gå ut ur (klippa ifrån) när som helst. En pal är en den första delen i en pal-synk.

pal-synk = Ett kort nyhetspaket i tv där första delen består av en pal (telegrambilder som visas när programledaren läser ett telegram eller en påa) och en synk (en bandad tv-intervju där intervjupersonen syns i bild).

palinare = Ett paket telegrambilder i tv som visas när programledaren läser ett telegram. Avslutas med fördel med en längre sekvens som är lätt att gå ut ur (klippa ifrån) när som helst. Är främst ett SVT-uttryck, uppkallat efter Rapports medarbetare Gunnar Palin. Kallas även pal eller upplägg.

panorering = Ett sätt att föra en video- eller tv-kamera i sidled, för att filma horisontellt från en startpunkt till en slutpunkt.

pinne = Mått på rubrikens bredd som användes förr, när man på förhand var tvungen att räkna ut storleken på rubriker. Exempel: Bokstäverna a, b och c räknas vardera som 1 pinne. Bokstäverna i, l eller j räknas som en halv pinne. Versalt A, B eller C räknas som 1,5 pinne vardera. Versalt M eller W är 2 pinnar vardera.

pipsändning = En par-tre minuter kort nyhetssändning i radio. Ordet har sitt ursprung i TT:s kortare sändningar under Sveriges Radios tidiga år, i kontrast till den längre nyhetssändningen Dagens Eko. De kortare sändningarna började med några karaktäristiska telegraf-pip.

PK = En förkortning av presskonferens.

prata = Reporterns inspelade röst som bidrar med fakta i ett radioinslag. Pratan klipps oftast ihop med bitar ur inspelade intervjuer och bildar då ett radioinslag eller radioreportage, men kan också stå för sig själv. Generellt brukar pratan innehålla fakta, medan intervjupersonerna tillför åsikter eller känslor.

pratminus = Slang för talstreck (–) ett skiljetecken som ofta inleder ett citat i journalistisk text. Ordet pratminus används ibland också slarvigt som en synonym till citat.

presidentsyndrom = Det fenomen som uppstår när en journalist har hört en inspelad röst för många gånger och utgår ifrån att budskapet går fram, trots att ljudet kanske är för lågt eller störs av högt bakgrundsljud eller bullriga ljudeffekter. Uttrycket myntades av Arild Jägerskogh.

puff = Kort text på nyhetssajt eller i tidning som vill dra in läsaren till en artikel som puffen länkar eller hänvisar till. Alternativt en kort sekvens i radio eller tv där programledaren eller presentatören annonserar vad sändningen ska handla om senare.

puffa upp = En handling som innebär att man ger en artikel eller ett innehåll utrymme på en nyhetssajts förstasida. Innebär skapandet av en puff.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.