L

Journalistordboken A-Ö

löp = Kort formulerade rubriker i radio eller tv som berättar vad en sändning kommer att innehålla. Alternativt en kort version av löpsedel som försöker locka till läsning av en papperstidning.

löpsedel = Ett pappersark som försöker locka till läsning av en papperstidning. Löpsedlar distribueras främst till de försäljningsställen som saluför tidningen. Kallas också löp.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.