I

Journalistordboken A-Ö

ill = Ett kort ljudklipp med ett citat av en person, alternativt ett karaktäristiskt miljöljud, som används för att illustrera en nyhet i radio – ett så kallat illat telegram. En ill brukar anses vara maximalt 30 sekunder och får inte innehålla en fråga från en reporter, eftersom det då kallas fråga-svar.

indignationsjournalistik = Journalistik med högt tonläge som driver tesen att publiken borde vara upprörd över något som journalisterna lyft fram.

införlöp = Kort sändning inför ett program som inom kort börjar sändas. Exempelvis ett löp innan en nyhetssändning med rubrikerna i programmet som följer efter nyheterna (främst radio).

ingångsrubrik = En kort mening eller ett ord som är placerad precis innan det första ordet i ingressen. Ofta innehåller ingångsrubriken ett ortsnamn som markerar vilken geografisk plats som nyheten gäller eller markerar var den utsända reportern befinner sig någonstans.

ingress = Det korta stycke som inleder en artikel. Ofta är ingressen i en fetare stil än den följande brödtexten. Ingressen ska locka till läsning och ger ofta en sammanfattande bild av innehållet i artikeln.

inslag = Ett förinspelat och redigerat video- eller ljudpaket som informerar om en nyhetshändelse i tv eller radio. Ett inslag består ofta av delar av en bandad intervju och en reporterprata, speak eller ståuppa. I tv-nyheter är inslagens längd ofta omkring 2 minuter, i radio är det vanligt att inslagen är omkring 1 minut och 30 sekunder.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.