H

Journalistordboken A-Ö

halvspaltare = Bild som endast sträcker sig över en halv tidningsspalt, exempelvis ett mugshot.

hårdvinkla = Att med sitt val av vinkel vara på gränsen till att hävda något som inte är sant, eller anmärkningsvärt ensidigt.

hare = Den journalist som vid en presskonferens har som uppgift att skriva ner citat och kortfattade uppgifter och sedan direkt förmedla dem till redaktionen. Att vara hare innebär att man upprepade gånger under presskonferensen ringer hem uppgifter till redaktionen. Detta material kallas ofta take. Haren jobbar ofta parallellt med en reporter som ställer frågor under PK:n och efteråt skriver en hel artikel. Begreppet används främst av TT.

harplutt = Felaktigt pratminus, exempelvis minustecken (-) istället för talstreck (–).

hårig bebis = Ett annat uttryck för rundis, det vill säga ett inslag som ligger sist i sändningen med ett mjukare innehåll. Uttrycket syftar på de vanligt förekommande inslagen med nyfödda djurungar på zoo, exempelvis björnungar.

hf:a = Sända direktsänd radio från fältet med hjälp av HF-utrustning. HF står för High Frequency och är en teknik som gör det möjligt att direkt överföra ljud via master till redaktionen.

höjdare = En bild som står på höjden, det vill säga är högre än den är bred. Jfr: breddare.

horunge = Ett ensamt ord eller textrad som hamnat i en annan spalt eller på en annan sida än resten av stycket. Se även: ensamrad (modernare).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.