D

Journalistordboken A-Ö

dårrad = Kort överrubrik som ska förklara rubrikens sammanhang bättre. Används ofta för ämnesbeskrivningar eller ortsnamn, exempelvis ”Teater” eller ”Motala”. Ordets ursprung har olika förklaringar: Vissa hävdar att dårraden användes för att namnge den som uttalade sig när rubriken bestod av ett citat. Andra menar att dårraden syftar på att den extra rubriken till och med skulle få dårarna att förstå vad de läste.

desk = Redaktionens hjärta bestående av flera skrivbord där redaktörer, nyhetschefer och i etermedier även sändare eller programledare brukar sitta. På stora redaktioner kan det finnas flera deskar, exempelvis en webbdesk, en nyhetsdesk och en sportdesk.

dra på = Att sätta fokus på eller använda som lockbete. Att dra på en nyhet innebär att man försöker locka med nyheten, som bedöms som stor, viktig eller av stort intresse för målgruppen.

dragarbild = Stor bild som ska dra in läsaren till innehållet. När en tidning eller nyhetssajt drar på en bild riktar de särskilt fokus på bilden genom storlek och placering. Kallas också dragare.

dragare = Bild som ska dra in läsaren till innehållet. När en tidning eller nyhetssajt drar på en bild riktar de särskilt fokus på bilden genom storlek och placering. Kallas också dragarbild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.