C

Journalistordboken A-Ö

case = En person som är berörd av en händelse som media rapporterar om och som förekommer i artikeln eller inslaget. Ett case är ofta intervjuat men kan också mer sällan refereras till indirekt. Ett case används ofta för att exemplifiera konsekvenser för en större grupp, exempelvis hur en kommuninvånare påverkas av ett politiskt beslut.

clean cut = Ett ”rent klipp” i en video eller tv-inslag där bilden inte hoppar till. Jfr: rough cut.

cred = Erkännande till den källa som var först med en nyhet, exempelvis den redaktion som publicerat en nyhet först. Att credda innebär att man redovisar var man fått nyheten ifrån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.