B

Journalistordboken A-Ö

banan = Den del av en tidnings förstasida som innehåller den stora topprubriken. Betydelsen kan variera något mellan olika medier. Ett mer vanligt uttryck är banderoll.

banderoll = Oftast den del av en tidnings förstasida som innehåller den stora topprubriken. Betydelsen kan variera något mellan olika medier. Kallas även banan.

bädd = Ljud eller musik som ligger i bakgrunden till exempelvis en prata eller en speak.

berliner = Sexspaltigt tidningsformat. En vanlig storlek är 315 gånger 470 milimeter.

berörd = En person som direkt eller indirekt är påverkad av en händelse som media rapporterar om. Journalister har ofta med berörda för att låta dem komma till tals om det som påverkar eller drabbar dem. Exempelvis intervjuas kommuninvånare om kommunalskatten. Jfr: case.

bildbyline = En signatur efter en text som innehåller en bild på reportern, skribenten eller fotografen.

blänkare = Mindre artikel eller notis som tipsar om något, exempelvis en kommande händelse.

blårad = En blå textlänk på webben, oftast innehållande viktiga rubrikord. Betydelsen varierar något mellan olika redaktioner.

breaka = Alt: brejka. Att publicera en nyhet för första gången, oftast som första redaktion. Att breaka en nyhet görs ofta som ett kortfattat telegram i sändning, på nätet eller i sociala medier.

breddare = Bild som placerats på bredden i en tidning eller på nätet, det vill säga att bilden är bredare än vad den är hög. Jfr: höjdare.

broadsheet = Ett stort tidningsformat som inte har någon exakt storlek, men 385 gånger 560 milimeter är vanligt.

bröd = Samma sak som brödtext, det vill säga den största delen av textinnehållet i en artikel, det vill säga den löpande texten. Ordet har sitt ursprung i att anställda förr fick olika mycket betalt beroende på hur långa texterna var.

brödtext = Den största delen av textinnehållet i en artikel, det vill säga den löpande texten. Ordet har sitt ursprung i att anställda förr fick olika mycket betalt beroende på hur långa texterna var. Kallas även för bröd.

bunten = Den vita yta mot mitten i en papperstidning som det inte går att trycka på, på grund av klamringen. Om man ändå drar en bild över bunten kallas det för ett falskt uppslag.

byline = Signatur efter innehållet i tidning eller på webben, innehållande namn och ibland titel och kontaktuppgifter på den som skapat innehållet. Exempelvis reporter, skribent eller fotograf. När bylinen innehåller bild kallas den bildbyline.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.