A

Journalistordboken A-Ö

ack = Batteri till tv-kamera. Pluralform: Ackar

åkning = Ett sätt att föra en video- eller tv-kamera för att ge tittaren illusionen av att den åker fram till, ifrån eller längs med det som visas i bild.

aktualitet = Ett innehåll som är aktuellt och som hakar på något som nyligen har hänt eller som mycket snart kommer att hända. Oftast handlar aktualiteter om nyheter, samhälle, sport och kultur.

apelsin-tv = Tv-klipp där den talade texten och bilden överensstämmer väl. Metoden kritiseras ofta för att vara övertydlig. Exempel: Speakerrösten säger ”apelsin” samtidigt som bilden visar en apelsin.

atmo = Pålagt miljöljud i radio, ofta hämtat från effektarkivet. Exempel: Måsskrik och vågskvalp eller ljud av bilmotorer och stadsmiljö.

ava = Avannons efter inslag eller program i radio eller tv. Den text som läses upp av nyhets- eller programpresentatör, alternativt programledare, efter att exempelvis ett bandat inslag har sänts. I radio brukar avan innehålla information om vem som intervjuats sist i inslaget och reporterns namn. Jfr: påa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.