Illustration: Mediemänniskan

4 övningar till skoltidningen

DEL 7. Här är några moment som elever på högstadiet eller på gymnasiet kan prova på till skoltidningen.

Illustration: Mediemänniskan

Låt skoltidningen bli ett mediehus

DEL 6. Om skoltidningen består av en sajt på nätet kan redaktionen enkelt gå över till att arbeta med alla typer av media. Låt eleverna prova att berätta även genom radio och video! Så här gör du.

Illustration: Mediemänniskan

Låt skoltidningen komma ut regelbundet

DEL 4. Det är vanligt att en skoltidning kommer ut en gång varje läsår och då i ett enda nummer. Genom att sänka ribban för varje utgåva kan skoltidningen leva under hela läsåret.

Illustration: Mediemänniskan

Skapa hela skoltidningen enkelt på Facebook

DEL 3. För jobbigt och krångligt att bygga en tidningssajt på nätet? Använd verktyget som eleverna förmodligen redan är helt bekanta med: Facebook.

Illustration: Mediemänniskan

Skoltidningen – bortglömd men viktig

I de skolor jag passerade under min tid i grund- och gymnasieskolan fanns olika stort intresse av att låta eleverna göra skoltidningar som en del av undervisningen. I de flesta fall fick jag istället tjata mig till papper och starta tidningar på egen hand.